OPBYGNING

AF RESSOURCER​

Under opholdet er der fokus på, at du bliver stabiliseret og får en indholdsrig dagligdag.

Afhængigt af dine behov har vi fokus på forskellige temaer (fysisk træning, kost og ernæring, struktur og regelmæssighed, netværk og relationer, fremtid samt vaner).

Du har desuden mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom ugentlige temagrupper, handleture og udflugter.

STYRKELSE

AF SUNDHED

Det indledende arbejde med at få stabiliseret din sundhedstilstand handler både om din fysiske og psykiske situation.

Stabilisering af din sundhedstilstand tjener bl.a. det formål at give en oplevelse af, at forandring er muligt og dermed indgyde dig mod på og håb om positiv udvikling.

STYRKELSE

AF SOCIALE KOMPETENCER​

Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet. Dette sker bl. a. gennem din medindflydelse på dagligdagens aktiviteter.

På baggrund af din deltagelse i aktiviteter og samvær opnår personalet et billede af dine kompetencer og af de udfordringer, der kan være forbundet med at indgå̊ i sociale relationer. I dette arbejde indgår samtaler og øvelser med fokus på personlig udvikling.


HVORDAN VI KAN

HJÆLP

STYRKELSE AF RESSOURCER​
EGENOMSORG
PAKKELISTE
SIKKERHED
KONTAKTPERSON​
KONTAKT
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram