AT VÆRE I ET KVINDEKRISECENTER ER IKKE SKAMMELIGT, TVÆRTIMOD.

Det er ikke skamfuldt eller et nederlag at tage på kvindekrisecenter. Tværtimod har du taget et modigt og yderst vigtigt skridt i retning af et mere sikkert liv for dig selv og dine eventuelle børn.

Ellested Kvindekrisecenter er både lyst, varmt og venligt, og du møder nogle dygtige og venlige mennesker, som vil hjælpe dig på den måde, du har brug for hjælp – og i dit eget tempo.


Når vi skal hjælpe dig, lytter vi til dine fortællinger og kigger på volden ud fra en bred forståelsesramme for at kunne ændre de forhold, der har inviteret volden.

VORES ARBEJDE

Vi er et innovativt kvindekrisecenter med 20 pladser til kvinder og deres eventuelle børn. Ellested Kvindekrisecenter er en selvejende nonprofit institution, hvor et overskud geninvesteres i mere viden om vold til personalegruppen.

Vi tilbyder akut beskyttelse og støtte til dig, som har været udsat for vold eller trusler om vold fra dine nærmeste.
Mange kvinder lever med vold fra den, de holder allermest af – for eksempel en partner eller et familiemedlem. Vold kan for eksempel være at blive slået, skubbet, holdt fast eller truet med et våben. Men det kan også være mere usynligt og sværere at få øje på.
Vold kan ramme alle. Du kan kontakte os, hvis du er blevet udsat eller truet med vold. Sammen kan vi snakke om din situation. Føler du dig truet på dit liv, eller er du bange for, hvad der kan ske dig, så kontakt os. Vi har åbent døgnet rundt.
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram