Få hjælp

FØRSTE SKRIDT STARTER MED EN SAMTALE

Vi er et midlertidigt hjem. Et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har været udsat for vold. Du kan kontakte os – døgnet rundt.

Vi lytter til dig. Sammen finder vi ud af, om et ophold hos os er en god løsning for dig.

Vi kan give dig råd og vejledning om, hvad du kan gøre i din situation.

Vi kan hjælpe dig med juridisk bistand, hjælpe dig med afklaring af beskæftigelse, karriere eller udfordringer på jobbet.

Vi hjælper dig med samværsordning eller andet, som måtte veje tungt i forbindelse med dine nære relationer.

 

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.

ankomst og modtagelse​

Ved ankomsten bydes du velkommen og tildeles dit eget værelse med eget toilet og bad samt en velkomstpakke med basale fornødenheder.

De første dage handler om, at du falder til, mærker roen og trygheden, for derefter i dit eget tempo at begynde at indgå i dagligdagen.

Det vigtigste i modtagelsen er at give dig ro og at oprette en tryghedszone.
Du bliver mødt at det vagthavende personale, som vil være forstående og anerkendende over for din situation.

Der fremsendes et indskrivningsskema til hjemkommunen senest tre dage efter ankomst, og der tages samtidig initiativ til, at der påbegyndes et samarbejde.

OPHOLDSPLAN SAMT FORLØB​

Når du er faldet til, tilbydes du at få udarbejdet en opholdsplan i samarbejde med personalet. Formålet med opholdsplanen er at skabe et overblik over din situation, og hvad opholdet skal bruges til.

Opholdsplanen udarbejdes på baggrund af en individuel gennemgang af boligsituation, økonomi, helbred, netværk, beskæftigelse / uddannelse m.v. Opholdsplanen fremsendes til din hjemkommune og kan indgå i den kommunale handleplan jf. SEL § 141.

Vi informerer kontinuerligt hjemkommunen om udviklingen i opholdet, så sagsbehandlere og andre kan være med til at iværksætte relevante og hensigtsmæssige tiltag med henblik på at blive etableret i din egen bolig.

Der afholdes ligeledes om muligt et eller flere møder med din hjemkommune undervejs i forløbet.

opbygning af ressourcer​

Under opholdet er der fokus på, at du bliver stabiliseret og får en indholdsrig dagligdag.

Afhængigt af dine behov har vi fokus på forskellige temaer (fysisk træning, kost og ernæring, struktur og regelmæssighed, netværk og relationer, fremtid samt vaner).  

Du har desuden mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter såsom daglige morgensamlinger, ugentlige temagrupper, handleture og udflugter.

styrkelse af
sundhed

Det indledende arbejde med at få stabiliseret din sundhedstilstand handler både om din fysiske og psykiske situation.

Stabilisering af din sundhedstilstand tjener bl.a. det formål at give en oplevelse af, at forandring er muligt og dermed indgyde dig mod på og håb om positiv udvikling.

styrkelse af sociale kompetencer​

Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet. Dette sker bl. a. gennem din medindflydelse på dagligdagens aktiviteter.

På baggrund af din deltagelse i aktiviteter og samvær opnår personalet et billede af dine kompetencer og af de udfordringer, der kan være forbundet med at indgå̊ i sociale relationer. I dette arbejde indgår samtaler og øvelser med fokus på personlig udvikling.

er der noget i dit liv, som føles forkert?

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.


Mange kvinder lever med vold fra den, de holder allermest af – for eksempel en partner eller et familiemedlem. Vold kan for eksempel være at blive slået, skubbet, holdt fast eller truet med et våben. Men det kan også være mere usynligt og sværere at få øje på.
Vold kan ramme alle. Du kan kontakte os, hvis du er blevet udsat eller truet med vold. Sammen kan vi snakke om din situation. Føler du dig truet på dit liv, eller er du bange for, hvad der kan ske dig, så kontakt os. Vi har åbent døgnet rundt.

HVORDAN VI KAN HJÆLPE

Rådgivnings- og motivationsarbejdet handler om opbygning af ressourcer, så̊ du selv kan håndtere praktiske udfordringer ved hjemkomsten. Personalet har fokus på at hjælpe dig med f.eks.;

 • Anskaffelse af betalingskort, NemID, Netbank
 • Evt. tilmelding til digital post – e-Boks
 • Boligsøgning
 • Økonomi, herunder forsørgelsesgrundlag
 • Håndtering af gæld
 • Aftaler med det offentlige og andre parter
 • Regelmæssig og varieret kost
 • Overblik over tøjsituationen
 • Forbedring af den personlige hygiejne,
 • Kontrol over egen sundhedsmæssig situation
 • “Passe” sin medicin og evt. lægelig behandlingsplan.

Dette er udfordringer, som du ofte har brug for hjælp til at overkomme, men som er helt centrale for at kunne indgå̊ i samfundet på et mere stabilt grundlag og ved hjemkomst.

Det er ikke altid, du kan nå at pakke, inden du flytter på kvindekrisecenter. Hvis du har mulighed for at forberede dig, har vi samlet en liste med ting, som er gode at tage med til dig selv og dine eventuelle børn:

 • Tøj
 • NemID, sygesikringskort, kørekort, pas
 • Dankort og kontanter (hvis du har nogle)
 • Nøgler til dit hjem og bil
 • Mobiltelefon og oplader
 • Alle officielle papirer som dåbsattest, vielsesattest, immigrationspapirer, uddannelsesbevis mm.
 • Medicin
 • Lidt legetøj til børnene
 • Fotografier eller andre ting, der betyder noget særligt for dig.

Sluk mobilen og slå GPS, Bluetooth og Find my iPhone fra. Tjek din telefon, computer og iPad igennem, og slå alt fra, der kan angive, hvor du er.

Husk også dine børns devices. Vi hjælper dig med teknikken, når du kommer, men det er rigtig godt, hvis du selv har koblet alting fra, eventuelt taget dit simkort ud, før du ankommer.

Bygningen er overvåget af kamera. Vi har samarbejde med politiet og har et sikkerhedsrum i huset, hvis vi skulle få brug for det, indtil politiet ankommer.

Vi har en kontaktpersonordning. Dette betyder, at du har din egen kontaktperson under opholdet, og derved ved du altid, hvem der hjælper dig og har samtaler med om den vold, du har været udsat for.

For fagpersoner såsom sagsbehandlere betyder det også, at man har en fast samarbejdspartner. Det er godt for dig, og det er godt for alle os, der arbejder på at hjælpe dig. Har du børn med på opholdet, så får de tildelt en børnekontaktperson. Også her bliver der talt om den vold, I i familien har været udsat for, og der er stor fokus på relationsopbygning.

Kontaktpersonerne er uddannede socialrådgivere. De har særlig kompetence med hensyn til at støtte dig i forhold til andre myndigheder, ligesom alle fire kontaktpersoner har mange års erfaring i at arbejde med kvinder, der har været udsat for vold.