ER JEG UDSAT FOR VOLD?

er du udsat for vold?

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.

Som udgangspunkt er det bedst, hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested Kvindekrisecenter.

Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.

Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov, så kan vi sammen finde vejen ud af vold.

vold kan se ud på mange måder

Hvordan ser volden ud?

Vold kan være både fysisk, psykisk, stalking, seksuel, økonomisk, materiel og æresrelaterede konflikter.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig. Det voldelige forhold udvikles typisk over tid, og volden tiltager i hyppighed og grovhed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, imens volden langsomt tiltager og bliver værre.

er overgreb mod kroppen. Det kan være at rive i eller ruske den anden, at slå med flad eller knyttet hånd eller med en genstand. At sparke, skubbe ind mod møbler, vægge, ned ad trapper eller lignende. Det kan være kvælningsforsøg, angreb med kniv eller skydevåben. Nogle former for fysisk vold kan ikke ses på kroppen efterfølgende, mens andre efterlader synlige spor i form af blå mærker, sår eller alvorlige skader på eller i kroppen.  I værste fald kan fysisk vold have døden til følge. Hvert år dræbes 12–18 kvinder i Danmark af deres mandlige partner.

er angreb mod en persons integritet, tryghed og værdighed. Den kommer til udtryk som både verbale og nonverbale handlinger. Det er psykisk vold, når et menneske afvises, trues eller nedgøres igennem længere tid. Den psykiske vold er ikke umiddelbart synlig. Den handler om langsomt at isolere kvinden fra familie og venner, så hun til sidst bliver så afhængig af sin partner, at denne opnår fuld kontrol og magt over hende. Den handler kort sagt om alle de måder, hvorpå en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre. Jalousi, konflikter, kontrol og isolation er nogle af de mest udbredte former for partnervold. Psykisk vold efterlader ingen synlige mærker, men kan have alvorlige og varige negative konsekvenser for både kvindens og evt. børns følelsesmæssige udvikling.

er en type adfærd og aktiviteter, der uønsket af kvinden gentages og forbliver vedvarende til trods for hendes modsigelser. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.

voldtægt og andre seksuelle krænkelser, herunder tvungen prostitution. Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Ubehagelig seksuel beføling. Forsøg på tvunget samleje. Gennemført tvunget samleje.

hvor manden overtager partnerens økonomi og råderet over egne midler. Eller optager lån og stifter gæld i hendes navn. Det kan også være at blive nægtet adgang til penge, at skulle aflevere penge, at tigge om penge til evt. mad, at skulle vise kvitteringer på alt, at blive tvunget til at optage gæld mm.

hvor manden bevidst ødelægger fysiske ejendele, som har betydning for partneren. At ødelægge den andens ejendele med vilje, at ødelægge ting for at skræmme, at rive tøj og private billeder i stykker, smadre en telefon mm.

Tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, social kontrol, genopdragelsesrejser, følelsesmæssig afpresning, udefrysning fra familien, verbale krænkelser, tvang og forbud mm.

Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

ved brug af digitale sociale medier kan kvinden blive krænket ved deling af nøgenbilleder eller andet uønsket materiale. F. eks. Hurt core, hvor kvinder tvinges til at dele ekstremt ydmygende videoer, som deles videre i netværk af mænd, hvor kvindehad hyldes.

værdigrundlag

Vores værdier, som er samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed, afspejles i vores konkrete handlinger i relation til arbejdet med de kvinder og børn, som kommer til os.

Vi er overbeviste om, at de voldsudsatte kvinder, der kommer på Ellested Kvindekrisecenter, har et ønske og en intention om at ændre en utilfredsstillende livssituation.

Det er vores vision, at kvinderne og børnene, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, fremadrettet vil leve et liv uden vold i deres nære relationer.

Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, tror vi på, at vi nærmer os visionens fordring.

Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte  kommune omkring udvikling af fleksible løsninger for den voldsudsatte kvinde og hendes evt. børn.

er der noget i dit liv, som føles forkert?

ring til os på tlf: +45 51 15 65 66

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.


Mange kvinder lever med vold fra den, de holder allermest af – for eksempel en partner eller et familiemedlem. Vold kan for eksempel være at blive slået, skubbet, holdt fast eller truet med et våben. Men det kan også være mere usynligt og sværere at få øje på.
Vold kan ramme alle. Du kan kontakte os, hvis du er blevet udsat eller truet med vold. Sammen kan vi snakke om din situation. Føler du dig truet på dit liv, eller er du bange for, hvad der kan ske dig, så kontakt os. Vi har åbent døgnet rundt.

vold er mere end et blåt øje

Mange tænker, at vold kun er noget fysisk. Men faktisk findes der flere former for vold, for eksempel:

du skal passe på med, hvad du siger?

du gør dit bedste, men det er aldrig godt nok?

du bliver udspurgt om, hvor du har været, og hvem du har været sammen med?

du får tjekket dine sms’er eller Facebook-beskeder?

du bliver bedt om at holde dig indenfor og må sjældent gå ud?

du bliver overtalt til at dyrke sex, selvom du ikke har lyst?

du bliver forfulgt eller føler dig overvåget?

du bliver holdt fast, hevet i håret, slået, skubbet eller nevet?

du får ødelagt nogle af de ting, du er glad for?

du må ikke styre dine egne penge?

du bliver truet på dit liv?

du bliver presset til at gifte dig med en, du ikke vil gifte dig med?

dit barn bliver rusket i, truet, straffet eller ignoreret?

Mon du kan genkende noget af det fra dit eget liv? Måske tænker du ikke, at det er vold. Men det er det faktisk, og det er langt fra ok.

normale reaktioner på vold

Hvad er normalt?

Når du er udsat for vold fra en af dine nærmeste, påvirker det dine tanker og følelser. Du kan reagere ved at blive meget ked af det og føle dig modløs. Du kan blive i tvivl, om det er noget, der er sket i virkeligheden, eller om det bare er noget, du bilder dig ind. 

Du kan have svært ved at koncentrere dig. Har du børn, kan det være svært at være den mor, du gerne vil være. Dine børn kan reagere ved at blive bange, kede af det eller indadvendte. Andre reagerer ved at blive mere urolige og vrede. Mange børn tror, at volden er deres egen skyld. Det er alt sammen helt normale reaktioner, når du lever med vold.

psykolog & specialist: signe m hegestand. vært :
nicoline toft.

 

“Et psykisk voldeligt forhold starter ofte som en drøm, hvor du kan blive bombarderet med kærlighed, fremtidsplaner og håb. Måske har din partner fået dig til at føle dig hel. Denne følelse har du savnet dybt, derfor udvikler du en afhængighed til ham/hende, og derefter begynder nedgraderingen.”