Ellested krisecenter

Er du udsat for vold?

Vi har telefonen åbent døgnet rundt.

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.

Som udgangspunkt er det bedst, at hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested kvindekrisecenter.

Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.

Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov så kan vi sammen finde vejen ud af vold.

Hjælp voldsudsatte kvinder og børn