RN

BØRNENES PERSPEKTIV
Volden har store konsekvenser for børnene. Volden har ofte trukket opmærksomheden væk fra børnene og sat et entydigt fokus på relationen mellem de voksne. Børnene har i mange tilfælde ikke talt med nogen om den vold, de har oplevet i hverdagen. De kan have svært ved at skabe mening i den vold, de har været vidne til eller oplevet på egen krop, og fantasien tager over dér, hvor sprog og livserfaring efterlader et hul. Derfor er vi optagede af at lytte til og tale med børnene. Vi har generelt fokus på, hvordan vi bedst muligt støtter og styrker børnene. Når en kvinde med barn søger ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil børnene derfor være i fokus og vores ydelser er tilrettelagt, så både kvinder og børn modtager relevant hjælp, støtte og omsorg.

Erfaringer siger, at det er vigtigt, at du som forælder inviterer dit barn til at tale om de ting, de har set og oplevet. Nogle tænker, at barnet selv siger til. Sådan kan det også være, men ofte vil dit barn ikke sige noget direkte til dig som forælder. Det kan der være flere forskellige grunde til bl.a., at de er bange for at gøre dig ked af det, og at de er bange for konsekvenserne, og endelig fordi de let føler, at det er deres skyld!

PÅ ELLESTEDET HAR VI ANSAT EN BØRNEPÆDAGOG

På Ellestedet har vi ansat en børnepædagog til specielt at varetage børnenes interesser.
Børnepædagogen arbejder på at give børnene ro og tryghed, så de får mulighed for at tale om deres oplevelser og savnet af de personer, ting osv. som de har mistet.
Det er tilladt at tale om det, barnet er bange for og tale om utrygheden ved ikke at kende fremtiden. Det er vigtigt at bevare kontinuiteten i hverdagen trods den svære situation. På Ellestedet arbejder vi på at bevare relationer, og tilknytning til skole og daginstitution, ligesom trygheden i at møde den samme person på krisecentret hver dag, hvilket skaber ro og overskud hos børnene.

BARNET TILBYDES DETTE PÅ ELLESTEDET

  • Kontaktperson
  • Samtaler
  • Psykolog
  • Støtte til bevarelse af relationer
  • Pædagogiske aktiviteter
  • Eksternt samarbejde - f.eks. kontakt til institution, skole og andre offentlige tilbud
  • Forberede barnet på udflytning

 

Mor/forældre tilbydes:

  • Støtte til samvær og aktiviteter
  • Råd og vejledning vedr. barnet
  • Mor/barn-samtaler

PSYKOLOGHJÆLP TIL BØRN PÅ ELLESTEDET

Pr. 1. juli 2008 tilbydes psykologsamtaler til børn. Der tilbydes derfor psykologsamtaler til alle børn på Ellestedet uanset alder.
Psykologhjælpen ydes i henhold til Servicelovens § 109, stk. 5, som siger, alle børn uanset alder, som følger med deres mor på krisecenter skal ydes psykologbehandling - at yde hjælp til at håndtere de ofte voldsomme og traumatiserende oplevelser, barnet har været udsat for,
Psykologhjælpen skal tilbydes uanset opholdets varighed og tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet på Ellestedet eller i umiddelbar forlængelse heraf.
Samtalerne varetages af en autoriseret psykolog.
Optimalt afvikles forløb med 1 ugentlig session, dette bestræbes prioriteret i forløbets opstart.
Børnene tilbydes 4-10 sessioner. Mor deltager ved den første samtale. Herefter er det psykologens skøn, hvorvidt det fortsat er hensigtsmæssigt, at mor deltager, eller om barnet skal have samtaler alene.
børn, hjælp, hjaelp, psykolohjælp, omsorg, børn, boern,

RYGSÆK TIL BØRN PÅ ELLESTEDET

Når børn flytter ind på Ellestedet, får de udleveret en rygsæk på vegne af Mary Fonden.
Rygsækken indeholder forskellige ting til barnet, eks. en bog, bamse og drikkedunk - afhængig af barnets køn og alder.
Mary Fonden har et tæt samarbejde med LEGO Fonden og LOKK (Landsorganisationen af Kvindekrisecentre) omkring dette projekt.
Kontakt os
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram