ELLESTEDET

MISSION
Vores mission på Ellested Kvindekrisecenter og Ellested Kvindeforsorgshjem er:

• At medvirke til at ændre følgevirkningerne for de kvinder og børn, der er udsat for vold.
• At mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse hos de kvinder, der har været udsat for vold.
• At være et forebyggende tilbud via vidensindhentning og vidensudvikling, således at målgruppen hjælpes på et 
så tidligt stadie som muligt.
• At huset står på 2 ben:
    1:Huset med en skarp bevidsthed om metoder og arbejdsprocesser.
    2: Et socialt fagligt udviklingscenter (med viden er vi i bevægelse og udvikling).
• At etablere tæt samarbejde med kommunerne og i enighed findes fleksible løsninger for kvinden og barnet
• At øge beskæftigelseskvotienten for voldsramte kvinde.
WHY
• Fordi at voldens konsekvenser har stor indvirkning på børnenes fremtid – langt ind i ungdoms- og voksenlivet.
• Fordi intet menneske bør udsættes for at få sin identitet knækket med følelsen af skyld, skam og handlingslammelse.
LÆS MERE

”Hvis ikke at vi bevidst prøver at bygge hinanden op,bryder vi ubevidst hinanden ned”.

1.

TRANSPORT

Vi henter dig, hvor end du befinder dig i Danmark, på et aftalt afhentningssted. Vi har nemlig et ønske om at støtte dig, lige fra du har taget din beslutning, og vi vil, at du så hurtig som muligt skal føle dig i sikkerhed. 
LÆS MERE

”Vi kan tilbyde at hente dig i hele landet”.

2.


RN

"Vi støtter op om dine børns behov"

LÆS MERE
BØRN HAR ANTENNERNE UDE OG VED MERE, END MAN TROR

Mange kvinder gør alt, hvad de kan, for at deres børn ikke skal se eller høre volden. Men børn er rigtig gode til at fornemme, hvis noget er galt. Også selvom de er små. Og ofte har de set, hørt eller fornemmet mere, end du tror. Ved at sige fra over for vold, kan du hjælpe dit barn. For eksempel ved at flytte på kvindekrisecenter.
BØRN HAR BRUG FOR AT SNAKKE OM VOLD
Hos os får du og dit barn støtte til at tale om, hvorfor I er på kvindekrisecenter. Du og dit barn tilbydes efter et par dage, en samtale med børnepersonen og en kontaktperson. Her vil I blive orienteret om hvad det betyder for Jer som familie at bo på et krisecenter, og dit barn vil få mulighed for at fortælle

BØRN

FLYTTER IND UDEN DINE BØRN
Flytter du ind uden dine børn, får du støtte til, hvordan du kan være der for dem, selvom de ikke bor hos dig. Vold påvirker børn. Børn, der lever i vold, bekymrer sig ofte mere end andre børn og kan have mange forskellige reaktioner. Nogle reagerer ved nemt at blive bange, kede af det eller indadvendte. Andre reagerer ved at blive mere urolige, vrede og udadreagerende. Andre igen tror, at volden er deres egen skyld. Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold mod f.eks. dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

MÅLET MED ARBEJDET
MED BØRN HOS OS

  • skabe rammer og forudsigelighed i forhold til barnets aktuelle hverdag på krisecenteret.
  • barnet føler sig anerkendt og barnets mestring af volden anerkendes.
  • påbegynde en bearbejdning af de traumatiske oplevelser i forbindelse med den fysiske / psykiske vold som barnet har overværet og / eller selv været udsat for

UNDER OPHOLDET ER DER MULIGHED FOR

  • barnet tilbydes samtaler med børnepersonen - uanset barnets alder
  • mor / barn samtaler sammen med børnepersonen
  • hjælp til kontakt med skole, daginstitution og øvrige instanser Vi hjælper dig også med at være i kontakt med relevante myndigheder, din kommune, Familieretshuset mv. for at sikre din relation til dine børn.
  • mulighed for at komme i vores lokale folkeskole, med hvilken vi har en samarbejdsaftale.
  • hjælp til iværksættelse af aktiviteter til dig og barnet
  • Det er en målsætning for os, at du forbliver den vigtigste omsorgsperson og opdrager for barnet, også mens du bor i vores hus.

I følge Serviceloven har dit barn krav på psykologbehandling, når barnet følger med dig på Krisecentret. Du vil derfor indenfor den første uge du bor på Krisecentret blive tilbudt psykologbehandlinger til dit barn. Vi samarbejder med en privat praktiserende psykolog, som vil foretage behandlingen af barnet. Vi formidler kontakten til psykologen efter aftale med dig. Dit barn kan få op til 10 psykologsamtaler.

rulle tekst

3.

KÆLEDYR

Har du et kæledyr, du ønsker at medbringe, laver vi en individuel vurdering ved grundig samtale med dig.

Du har selv ansvaret for at passe dit kæledyr, og det må ikke være til gene for husets øvrige kvinder eller personale. Du sørger selv for foder, lufter i nærliggende områder samt sørger for ekstra rengøring, om nødvendigt.

Vi laver altid en kæledyrskontrakt med dig. Hvis du ikke kan overholde kontrakten, kan vi bede dig finde alternativ pasning til dyret, mens du opholder dig hos os.

Vi ser helst ikke, at du forlader dit kæledyr alene hjemme på kvindekrisecenteret – med mindre andet er aftalt med personalet.
LÆS MERE

"Der er mulighed for at tage dit kæledyr med"

4.

FORPLEJNING

Vi spiser sammen til faste spisetider. Det øger samværet og stemningen i huset. Vi hjælpes om med afrydning og opvasken som faktisk går hen og bliver ret hyggeligt.

”VI SØRGER FOR FORPLEJNING”.

LÆS MERE
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, mad, forplejning

5.

VÆRELSET

Vi har 20 hjemlige indrettet værelser med eget toilet og bad. Værelserne er alle af en størrelse med plads til 2-3 medbragte mindreårige børn. Vi har kælet lidt ekstra for at der er en hjemlig følelse på værelserne og ikke mindst fællesarealerne, som pejsestuen og biblioteket.
LÆS MERE

6.

Ingen lukkes ind uden aftale med personalet. Vi har samarbejde med politiet, og vi kan hjælpe med særlige sikkerhedsforanstaltninger, hvis der er behov for dette. Det samme er gældende hvis du har brug for at være anonym.
Du og din familie er sikret tavshedspligt.
Det er vigtigt at alle kvinder og børn på Kvindekrisecenteret føler sig trygge under deres ophold hos os og i samarbejde med dig, planlægger vi sammen din sikkerhed.
LÆS MERE

"Vi støtter dig med professionelt personale"

DØGNBEMANDET

AKTIVITETER

Styrkelse af dig
FITNESSRUM
FYSIOTERAPEUT
FOREDRAG
UDFLUGTER

FORKÆLELSE

Styrkelse af dig
SUND KOST
FRISØR
MASSAGE
KOSMETOLOG

SELVKÆRLIGHED

Styrkelse af dig
VANDRETURE
TRYGHEDSCIRKEL
YOGA
PILATES
NADA

ER 

DU

FANGET I VOLDSPIRALEN?

VOLDEN SOM MØNSTER OG DYNAMIK

Vold i parforholdet er som regel ikke bare en ubehagelig oplevelse, der finder sted i nogle parforhold med jævne mellemrum. Det er en dynamik og et mønster, der har tendens til at udvikle sig til det værre over tid. I den tid bliver kvinden mere og mere viklet ind i denne dynamik. Volden bliver noget, hun både prøver at styre udenom, normalisere og undskylde. Samtidigt svækkes hun af skyld og skam og tanker som fx, at det må være hende selv, der er noget galt med. Måske har hun hen ad vejen lagt afstand til bekymrede venner og familie – og hun ender dermed både svækket, isoleret og med en overvældende følelse af afmagt. Og der kan gå rigtigt lang tid, før det bliver klart for kvinden, at der er noget helt galt som hun bliver nødt til at handle på – med alle de konsekvenser det kan have for hendes og hendes børns liv. Og bagefter står mange kvinder tilbage med spørgsmålet: Hvorfor i alverden sagde jeg ikke fra noget før?

VOLDSSPIRALENS TRAGT

Billedet af voldspiralen illustrerer det voldelige forholds dynamik som en tragt eller spiral, man bliver slugt ned i og som det er svært at komme op og ud af igen.

1. Forholdet starter

2. Forelskelse

3. Idealisering

4. Fysisk og psykisk vold starter i det små

5. Evt. anden vold, f.eks. fysisk

6. Fortrængning

7. Normalisering af volden

8. Skam og skyldfølelse

9. ansvar

10. Tab af selvtillid og selvværd

11. isolation

12. tab af netværk

AT BLIVE OPSLUGT I VOLDSSPIRALENS TRAGT

Der er som regel mange grunde til at det er så svært at bryde ud af et voldeligt forhold og én måde at forklare det på, er ved at tale om en Voldspiral. Billedet af voldspiralen illustrerer det voldelige forholds dynamik som en tragt eller spiral, man bliver slugt ned i og som det er svært at komme op og ud af igen.
ER DU PÅRØRENDE?

En cyklus af vold

Vold er ikke en konstant faktor i et parforhold. Det kan optræde i udbrud, afbrudt af perioder med tilsyneladende ro. Vi kalder det en cyklus af vold.

VOLDENS FASER

Voldens Cyklus

HAR SIN HELT EGEN DYNAMIK SOM BEVÆGER SIG IGENNEM FORSKELLIGE FASER.
Vold i nære relationer har sin helt egen dynamik, som ofte udspilles igen og igen mellem parterne. Den bliver på den måde genkendelig, men ikke mindre farlig, da det hyppigt ses, at volden bliver voldsommere og mere nedgørende for hver gang. Det er væsentligt at forstå mønstret for at bryde dynamikken.

Angerfasen:

er kendetegnende ved at alt igen er godt. Der bringes blomster og tales om fremtiden. Det føles som om begge gør sig umage for at få forholdet til at fungere. Voldsudsat trækker måske sin anmeldelse tilbage og lover at blive i forholdet. Voldsudøver lover alt muligt, græder, undskylder. Placerer ansvaret hos andre eller giver stress skylden. Lover aldrig at gøre det igen.

Spændingsfasen:

Optakten til vold, og der mærkes spændinger i forholdet. Voldsudøver udviser humørsvingninger, og viser ikke længere den sammen interesse i at forkæle sin partner.
Voldsudsatte forsøger at tilpasse sig for at undgå konflikter og tænker måske, at det er hendes/hans egen skyld. Voldsudøver bliver mere og mere nedladende og udviser kontrol.

Voldsfasen:

Den korteste og farligste fase. Her udøves psykisk, seksuel, fysisk, materiel eller andre former for vold. Slag, spark, skub, voldtægt, nedgøring er nogle af de former for vold, der sker i denne fase. Volden eskaleres typisk for hver gang.
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjaelp
Efterfølgende forsøger voldsudøver ofte at komme tilbage i angerfasen og lover bod og bedring. Kvinden vil gerne tro på ham, og cyklussen starter på ny.
Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjælp, ellestedet

ER

JEG

UDSAT 
FOR

VOLD?

Ofte optræder der flere former for vold i et voldelig parforhold. Fælles for dem er, at den, volden går ud over, bliver fysisk og psykisk nedbrudt.
Som udgangspunkt er det bedst, hvis du er udsat for partnervold, at du fortsætter dit ”normale” liv, dog med beskyttelse og sikkerhed, som vi kan give dig på Ellested Kvindekrisecenter.
Nogle kvinder har dog behov for at komme helt væk fra deres nærmiljø.
Andre kvinder kan fint passe deres daglige forpligtelser med arbejde og børn i skole og dagtilbud. Lad os høre dine fortællinger og behov, så kan vi sammen finde vejen ud af vold.

VOLD 
KAN SE 
UD PÅ 
MANGE MÅDER

Vold kan være både fysisk, psykisk, stalking, seksuel, økonomisk, materiel og æresrelaterede konflikter.

Mange voldsudsatte bliver udsat for flere former for vold samtidig. Det voldelige forhold udvikles typisk over tid, og volden tiltager i hyppighed og grovhed. Et voldeligt forhold kan stå på i længere tid, ofte i årevis, imens volden langsomt tiltager og bliver værre.
Psykisk Vold er angreb mod en persons integritet, tryghed og værdighed. Den kommer til udtryk som både verbale og nonverbale handlinger. Det er psykisk vold, når et menneske afvises, trues eller nedgøres igennem længere tid. 

PSYKISK VOLD

Den psykiske vold er ikke umiddelbart synlig. Den handler om langsomt at isolere kvinden fra familie og venner, så hun til sidst bliver så afhængig af sin partner, at denne opnår fuld kontrol og magt over hende. Den handler kort sagt om alle de måder, hvorpå en person kan skade, skræmme, krænke, styre og dominere andre. Jalousi, konflikter, kontrol og isolation er nogle af de mest udbredte former for partnervold. Psykisk vold efterlader ingen synlige mærker, men kan have alvorlige og varige negative konsekvenser for både kvindens og evt. børns følelsesmæssige udvikling.
Stalking er en type adfærd og aktiviteter, der uønsket af kvinden gentages og forbliver vedvarende til trods for hendes modsigelser. Systematisk og vedvarende forfølgelse eller chikane.

STALKING

Seksuel Vold voldtægt og andre seksuelle krænkelser, herunder tvungen prostitution. Direkte eller indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, som en anden person ikke ønsker. Ubehagelig seksuel beføling. Forsøg på tvunget samleje. Gennemført tvunget samleje.

SEKSUEL VOLD

Hvor manden overtager partnerens økonomi og råderet over egne midler. Eller optager lån og stifter gæld i hendes navn. Det kan også være at blive nægtet adgang til penge, at skulle aflevere penge, at tigge om penge til evt. mad, at skulle vise kvitteringer på alt, at blive tvunget til at optage gæld mm.

ØKONOMISK VOLD

Hvor manden bevidst ødelægger fysiske ejendele, som har betydning for partneren. At ødelægge den andens ejendele med vilje, at ødelægge ting for at skræmme, at rive tøj og private billeder i stykker, smadre en telefon mm.

MATERIEL VOLD

Tvangsægteskab og lignende undertrykkelse, social kontrol, genopdragelsesrejser, følelsesmæssig afpresning, udefrysning fra familien, verbale krænkelser, tvang og forbud mm.


ÆRESRELATERET KONFLIKTER

Det kan være lige så skadeligt for et barn at være vidne til vold mod eksempelvis dets far eller mor, som hvis det selv bliver udsat for vold.

VOLD MOD BØRN

Digital Vold ved brug af digitale sociale medier kan kvinden blive krænket ved deling af nøgenbilleder eller andet uønsket materiale. F. eks. Hurt core, hvor kvinder tvinges til at dele ekstremt ydmygende videoer, som deles videre i netværk af mænd, hvor kvindehad hyldes.

DIGITAL VOLD

VÆRDIGRUNDLAG

Vores værdier, som er samarbejde, imødekommenhed og vedholdenhed, afspejles i vores konkrete handlinger i relation til arbejdet med de kvinder og børn, som kommer til os. Vi er overbeviste om, at de voldsudsatte kvinder, som kommer på Ellested Kvindekrisecenter, har et ønske og en intention om at ændre en utilfredsstillende livssituation.

Det er vores vision, at kvinder og børn, der har haft ophold på Ellested Kvindekrisecenter, fremadrettet vil leve et liv uden vold i deres nære relationer. Ved at skabe trygge rammer for kvinderne og børnene samt støtte dem i at få fokus på eget værd og egen handlekraft, tror vi på, at vi nærmer os visionens fordring.

Vi ønsker et tæt samarbejde med den enkelte kommune omkring udvikling af fleksible løsninger for den voldsudsatte kvinde og hendes evt. børn. Rammen og indholdet for de fleksible løsninger vil typisk være defineret med udgangspunkt i kvindens opholdsplan og optimalt set kombineret med den kommunale handleplan i de tilfælde, hvor en sådan forelægger.

Når en voldsudsat kvinde får ophold på Ellested Kvindekrisecenter, vil kvindens hjemkommune blive kontaktet hurtigst muligt og senest tre dage efter indskrivningen, (jf. Lov om social service § 109, stk. 4) med information om, at kvinden og eventuelle børn er flyttet ind.

Ellested Kvindekrisecenter lægger vægt på at indgå i et tæt samarbejde med andre fagpersoner med henblik på at sikre en helhedsorienteret løsning for kvinden og børnene. Vi vil hjælpe med at skaffe ny bolig, juridisk rådgivning, økonomisk rådgivning, rådgivning om fysisk og digital sikkerhed, hjælp til fritidsaktiviteter mm.

Vi hjælper, hvis kvinden ønsker at flytte til en ny kommune, med jobstøtte, rådgivning om sundhed og om nyt dagtilbud samt støtte i forhold til samarbejdet med de sociale myndigheder. Efter tiden på krisecenteret starter en ny hverdag – en hverdag hvor ansvaret for sikkerhed, skole og dagtilbud, fritidsliv, relationer til fx jobcenter, sundhedsvæsen og sociale myndigheder kan virke uoverskueligt.

Ved at vi kan tilbyde kvinden et efterværn – en personlig livlinje tilbage til krisecenteret – kan overgangen blive mindre kaotisk og mere overskuelig.

Kvinden kan trække på støtte ift. rådgivning, og hvis der er behov for en bisidder i vigtige samtaler. Vi lægger vægt på at modtage kvinder og børn i en varm, rummelig og tillidsvækkende atmosfære og i indbydende fysiske rammer.

Anerkendelse er et nøgleord, og vi bestræber os på at have en respektfuld og ikke-bebrejdende tilgang til de kvinder og børn, som har fundet vej til os. Vi arbejder med at bearbejde effekterne af vold.
Vi ser kvinder og børn som eksperter i eget liv.

Under opholdet arbejder vi med at tydeliggøre og understøtte den viden og de ressourcer og færdigheder, som de allerede har med sig. Formålet er blandt andet at mindske følelsen af skyld, skam og handlingslammelse. Alle har brug for at føle, at de er holdt af, når de synes, de fortjener det mindst.

Vigtigst i hele tankegangen er, at alle rundt om kvinden og barnet, socialrådgiver, pædagoger, frivillige, lærere og andre relevante personer, deltager i det samme fælles hele og taler sammen, for at stå sammen om kerneopgaven.

Ved at lede efter og fokusere på det, der virker, og gøre mere af det, skabes værdsættelsen og selvværdet som nødvendige forudsætninger i al forandring, udvikling, trivsel og indlæring.

rulle tekst

Kend dine rettigheder
-
Serviceloven 

Stk. 7. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde indledende og koordinerende støtte og vejledning til kvinder på boformer efter denne bestemmelse. Den indledende rådgivning skal iværksættes så tidligt, som mulig efter orientering om optagelse i boformen, og skal introducere kvinden til den koordinerende rådgivning og skabe kontakt mellem kvinder og kvinden og en medarbejder, der varetager den koordinerede rådgivning.

Den koordinerende rådgivning gives i forhold til bolig, økonomi, arbejdsmarked, skole, dagsinstitutioner, sundhedsvæsen m.v. og skal understøtte de enkelte dele i kommunalbestyrelsens øvrige tilbud. Rådgivningen iværksættes, senest når forberedelsen til udflytning fra boformen påbegyndes, og gives, indtil kvinden og eventuelle børn er etableret i egen bolig.

§
1
0
9

Kend dine rettigheder
-
Serviceloven 

LÆS MERE
I hh. til Vejledning om botilbud mv. til voksne, kapitel 12 nr. 190, vil der sædvanligvis blive udarbejdet en opholdsplanen, hvori der i dialog med beboeren opstilles mål for, hvad der skal ske i løbet af opholdet i boformen, og hvilken støtte boformen kan tilbyde for at nå målet.
Denne opholdsplan skal koordineres med og indgå i kommunens handleplan efter servicelovens § 141, så der kan skræddersys en sammenhængende og helhedsorienteret indsats, der også omfatter beskæftigelse, boligforhold, økonomi, evt. behandling m.v.

§
1
1
0

Kvindecenter, kvinde, hjælp, kontakt, kriscenter, forsorgshjem, hjælp, ellestedet

VISION

Vores vision er at tilbyde et trygt og udviklende kvindekrisecenter, der bygger på evidensen omkring psykisk vold og optrapning. Vi ønsker at være et forebyggende tilbud, der hjælper i form af information til målgruppen på tidlig stadie.
Med det ønsker vi at gøre kvinden opmærksom på voldens konsekvenser og derved forhåbentlig få hende til at mærke sig selv og få brudt sine mønstre.
Vores vision er at psykisk vold vil blive italesat og ikke længere er med til at undertrykke danske kvinder, så vi med alignment på internationalt plan oprigtigt kan kalde os et moderne videnssamfund.
Vores bærende princip er at skabe sammenhæng mellem praksis og evidens ved at have kvindekrisecenter og videnscenter under samme tag. Vi ønsker at give mulighed for at data, viden og praksis-succeser kan bevæge sig frit imellem de 2 traditionelt adskilte grupper.

Hjemløse og voldsramte kvinder og børn skal have lige ret til psykologhjælp

UNDERSKRIV HER
ID: FT-12205

Forslag
Ændring af Serviceloven §110 så hjemløse kvinder og børn får samme ret til psykologhjælp som voldsramte kvinder og børn.

Voldsramte kvinder og deres børn har ret til hver 10 timers psykologhjælp under, eller i umiddelbar forlængelse af, deres ophold på et krisecenter. For mange er det afgørende for at kunne bearbejde de traumer, de er blevet påført i ugerne, månederne eller årene forud for deres ankomst/flugt til krisecentret. Denne ret er sikret i Serviceloven §109.

Hjemløse kvinder og deres børn har ofte lignende baggrunde, traumer og behov for hjælp. Men fordi de er hjemløse og ikke kommer direkte fra et hjem med vold, visiterer kommunen dem til et ophold efter Serviceloven §110, som ikke giver ret til psykologhjælp.

Hos de krisecentre, som tilbyder ophold til både voldsramte og hjemløse kvinder og børn, fremstår forskelsbehandlingen særligt paradoksal, idet familierne opholder sig under samme tag og kæmper med de samme udfordringer. Børn af hjemløse kvinder rammes dobbelt, idet deres mor ikke får den hjælp, som kan være afgørende for, at hun fremadrettet kan varetage sin forældrerolle.

§110 misforstås undertiden som en "mande-paragraf", for når kommunerne visiterer voldsramte eller hjemløse mænd til et ophold, sker det med baggrund i §110. Men §110 benyttes også for hjemløse kvinder. Voldsramte og hjemløse mænd visiteres udelukkende efter §110, men voldsramte og hjemløse kvinder visiteres efter henholdsvis §109 og §110.

Voldsramte kvinders ret til psykologhjælp blev indført i juli 2020. Et bredt folketingsflertal stod bag, da Social- og indenrigsminister Astrid Krag fremlagde ændringsforslag L173 vedrørende ​​servicelovens §109. En tilsvarende ændring blev ikke foretaget for §110, og de hjemløse kvinder blev dermed forbigået.

Folketinget beder Social- og indenrigsminister Astrid Krag rette op på denne ulighed og give hjemløse og voldsramte kvinder og børn lige ret til psykologhjælp.
Bemærkninger til forslaget
Angående ligestilling:
Forslagsstillerne har intet ønske om, at retten til psykologhjælp udelukkende skal vedrøre kvinder og børn - og ikke mænd. Når forslaget alligevel kun vedrører kvinders og børns rettigheder, skyldes det, at Folketinget i 2021 forkastede et beslutningsforslag (B148) om at sikre mænd et retskrav på midlertidigt ophold i boformer i krisesituationer på lige fod med kvinder.

STOR FORSKEL I HJÆLP TIL KRISERAMTE KVINDER

Vejen hen til krisecentret er afgørende for, hvor godt forældre og deres børn bliver hjulpet videre i livet.

Når en mor og hendes børn banker på døren til et krisecenter, så åbnes døren, og familien bliver tilbudt husly og omsorg på kommunens regning. Loven siger, at ingen må afvises. Men loven siger desværre ikke, at alle der søger husly og beskyttelse skal have den samme hjælp.

Den hjælp, der bevilges til en kvinde og hendes børn, som står uden andre steder at tage hen, afhænger nemlig af, hvilken konkret situation, de var i, inden de bankede på døren.

Moren og hendes børn, der kommer direkte fra et voldsramt hjem, har ifølge Servicelovens §109 ret til ti timers akut psykologhjælp under deres ophold eller i direkte forlængelse af opholdet. Det er et yderst vigtigt supplement til den pædagogiske omsorg og de samtaler, krisecentret kan levere under opholdet.

Psykologbehandlingen giver moren og dermed hendes børn styrkede forudsætninger for at håndtere tilværelsen fremadrettet. Konsultationerne sikrer desuden en vigtig psykologfaglig vurdering af, om familien har brug for yderligere indsatser.

Samme hjælp og opmærksomhed bliver ikke givet til de kvinder og børn, som måske nok har oplevet både vold, trusler og krænkelser, men som ikke kommer direkte fra et voldeligt hjem, fordi de ganske enkelt ikke har noget hjem. De må som alle andre trække et nummer i køen og vente typisk mere end et år på at tale med en psykolog. Ingen af dem når at få tid hos en psykolog, inden deres ophold ophører, og sandsynligheden for, at de nogensinde ved egen hjælp får etableret en aftale om et psykologforløb, er minimal.

Et eksempel er en hjemløs kvinde, der blev visiteret til et ophold på en hjemløse-afdeling på et krisecenter sammen med sit barn. Hun kom direkte fra en psykiatrisk indlæggelse, hvor hun var blevet indlagt efter at have mistet sit hjem. Havde hun brug for at tale med en psykolog i forbindelse med sit ophold på krisecentret? Ja, bestemt. Havde hendes barn brug for, at moren kom på højkant hurtigst muligt? Ja, selvfølgelig. Men mor var en §110-sag og havde derfor ikke adgang til akut psykologhjælp. Det samme gjaldt barnet..

Mødre som hende sendes typisk tilbage til start i en kommunalt anvist bolig. Hun må undvære det løft, som kan bidrage til hendes evne til at håndtere og navigere i de udfordringer, tilværelsen byder hende og hendes barn. Og barnet må lide under fraværet af hjælpen til moren, og de konsekvenser det kan have for morens forældreevne.

Voldsramte HAR uden tvivl behov for akut psykologhjælp, og derfor er det godt, at §109 sikrer dem dette. Men det er forkert, når §110 siger, at alle andre kvinder og børn uden tag over hovedet IKKE har behov for akut psykologhjælp. Det har de ofte. Men de får den ikke.

Vi håber, at denne ulighed i sociallovgivningen kommer på listen over hastesager i det nye Folketing efter det kommende folketingsvalg.

FAKTA:
Hjemløse kvinder og deres børn, som visiteres efter Serviceloven §110, bør have samme adgang til psykologhjælp som voldsramte kvinder og børn. Voldsramte kvinder og børns ret til psykologhjælp er beskrevet i Serviceloven §109 stk. 8 og 9, se herunder:

Serviceloven §109 stk. 8.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde psykologbehandling til alle børn, som ledsager moderen under dennes ophold i boformer efter denne bestemmelse. Behandling skal have et omfang på mindst fire timer og op til ti timer afhængigt af barnets behov. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.

Serviceloven §109 stk. 9.
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 10 timers psykologbehandling til kvinder, der får ophold i boformer efter stk. 1. Behandlingen skal udføres af en autoriseret psykolog. Pligten til at tilbyde psykologbehandling gælder uanset opholdets varighed. Tilbuddet skal iværksættes under selve opholdet eller i umiddelbar forlængelse heraf.


KONTAKT

ELLESTEDET KVINDEKRISECENTER OG KVINDEFORSORGSHJEM
ELLESTEDVEJ 5. DK-5853 ØRBÆK
(+45) 511 565 66
CVR. 423 365 13

INFO@ELLESTEDET.COM
REGNSKAB@ELLESTEDET.COM

PRIVATLIVSPOLITIK
SLET DINE SPOR

galleri

sponsorer

RTM forsikringsmægler for ansvarlige beslutninger
menumenu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram